Andmete avaldamisel mogo OÜ-le kinnitan tutvumist Privaatsuspoliitikaga ning andmete õigsust.

Kliendiandmed:

Kontaktandmed:

Nt: nimi@domeen.com

Tulud ja kulud:

info-circle
viimase 3 kuu keskmine netotöötasu ühe kuu kohta
info-circle
muud sissetulekud hõlmavad pensionit, investeeringutulu, dividende, tulusid FIE tegevusest, tulusid ettevõtlusest, üüritulu, hüvitisi, toetusi, elatist jms. Palume märkida selliste sissetulekute netosumma ühe kuu kohta, arvestades viimase 3 kuu keskmis
info-circle
regulaarsete finantskohustuste (mh laenud, liisingud) kogusumma, arvestades nende kohustuste põhiosamakseid (mh laenusumma tagasimakse) ja intresside suurust, samuti muid varalisi kohustusi (mh elatis). Selliste kohustuste kogusumma ühe kuu kohta, arvestades viimase 3 kuu keskmist

Sõiduki andmed:

Dokumenti lisamiseks vajuta siia


loe rohkem