Andmete avaldamisel mogo OÜ-le kinnitan tutvumist Privaatsuspoliitikaga ning andmete õigsust.

Kliendiandmed:

Kontaktandmed:

Nt: nimi@domeen.com

Tulud ja kulud:

info-circle
viimase 3 kuu keskmine netotöötasu ühe kuu kohta
info-circle
majapidamisega seotud regulaarsete kulutuste (nt kommunaalkulud, kulutused sideteenustele, kindlustusmaksed, kulutused söögile jms) kogusumma kuus (viimase 3 kuu keskmine)
info-circle
regulaarsete finantskohustustega (mh laenud, liisingud) seotud maksete (sh põhiosa tagasimaksed ja intressimaksed) ning muude regulaarsete varaliste kohustuste (mh elatis) kogusumma kuus (viimase 3 kuu keskmine)

Sõiduki andmed:


loe rohkem