Hinnakiri

TEENUS HIND
Taotluse läbivaatamine TASUTA
Sõiduki turuväärtuse hindamine TASUTA
Omanikuvahetus Maanteeametis 61 EUR
e-teeninduses 48 EUR
Registerpandi registreerimine Riigilõiv registerpandi kande eest tasutakse riigilõivuseaduse § 343 alusel. Registerpandi riigilõivude info leiab siit.
Lepingutasu

kuni 5% laenusummast*
min. 50 EUR

*eripakkumise ajal 0 EUR

Lepingu muutmise tasu 50 EUR
(laenu põhiosa vähendamisel on muutmise tasu 0 EUR, suurendamisel rakendub tavapärane lepingutasu)
Laenu ennetähtaegne tagastamine (eraklient) TASUTA
Lepingu ülevõtmise tasu 2,5% laenusummast
min. 50 EUR
Lepingu ennistamise tasu 4% laenusummast
Meeldetuletuskiri 5 EUR
esimene kiri tasuta, vastavalt VÕS §113
Sõiduki hoiustamiskulude hüvitamine alates 30 EUR
sõltub sõiduki hoiustamisperioodist
Sõiduki müügikulude hüvitamine 3% müügihinnast
Volikirjad ja tõendid 20 EUR