Kaebuse menetlemise kord

Kui Te ei ole mis tahes põhjusel rahul meie teenusega, võtke meiega palun ühendust e-posti aadressil info@mogo.ee (eesti või vene keeles). Samuti saate kaebuse esitada kirjalikult meie esindustes. Palun märkige ära kindlasti oma ees- ja perekonnanimi või ärinimi ning isiku- või registrikood, samuti laenulepingu number (kui laenuleping on sõlmitud). Kirjeldage palun rahulolematuse põhjuseid võimalikult täpselt.

Pärast kaebuse esitamist võtame Teiega e-kirja teel ühendust esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 15 päeva jooksul arvates kaebuse saamisest. Kui kaebust ei ole võimalik kohe lahendada või vajame täiendavat informatsiooni, siis selgitame ka kaebuse menetluse edasist käiku ja tähtaegu. Reeglina lahendame kaebuse 15 päeva jooksul arvates selle menetlusse võtmisest. Kui vajame kaebuse keerukuse tõttu rohkem aega, anname samuti teada.

Vastus kaebuse kohta saadetakse Teie e-posti aadressile. Kui olete avaldanud soovi saada suulist tagasisidet, helistame Teile.

Kui Te ei ole rahul meie vastusega Teie kaebusele, on Teil olenevalt kaebuse sisust õigus pöörduda kohtusse. Tarbijatel on võimalik esitada avaldus ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutsevale tarbijavaidluste komisjonile või Finantsinspektsioonile.