Tänav, maja- ja korterinumber, linn/küla, maakond
Viimase 3 kuu keskmine netotöötasu ühe kuu kohta
Regulaarsete finantskohustustega (mh laenud, liisingud) seotud maksete (sh põhiosa tagasimaksed ja intressimaksed) ning muude regulaarsete varaliste kohustuste (mh elatis) kogusumma kuus (viimase 3 kuu keskmine)
Majapidamisega seotud regulaarsete kulutuste (nt kommunaalkulud, kulutused sideteenustele, kindlustusmaksed jms) kogusumma kuus (viimase 3 kuu keskmine)
Kas Sul on promo- või partnerkood?
Sisesta promokood või automüügi ettevõtte tunnus