Hinnakiri

Autolaen

TEENUS HIND
Lepingutasu Kuni 5% laenusummast
Sõiduki turuväärtuse hindamine TASUTA

Laenu ennetähtaegne tagastamine

Rakendub tavapärane lepingu muutmise tasu
Omanikuvahetus Maanteeametis 61 EUR
e-teeninduses 48 EUR
Lepingu muutmise tasu 25 EUR
(esmakordsel laenu põhiosa vähendamise tasu 0 EUR, suurendamisel rakendub tavapärane lepingutasu)
Lepingu ülevõtmise tasu 2,5% laenusummast
min. 50 EUR
Lepingu ennistamise tasu 4% laenusummast
Meeldetuletuskiri 5 EUR
esimene kiri tasuta, vastavalt VÕS §113
Sõiduki hoiustamiskulude hüvitamine kokkuleppel
Sõiduki müügikulude hüvitamine kuni 10% müügihinnast
Volikirjad ja tõendid 20 EUR