Meist

Mogo missioon on olla sõidukiomaniku eelistatuim finantspartner pakkudes paindlikke varapõhiseid krediidilahendusi. Meie eesmärk on pikaajalise koostöö loomine läbi parima klienditeeninduse ning läbipaistva, kiire ja paindliku teenuse. Seejuures hindame kõrgelt ettepanekuid ja tagasisidet, mis aitavad meie teenuseid ja teenindust veelgi paremaks muuta.

Statistika

197

miljoni euro ulatuses oleme finantseerinud sõidukite ostu

500 000

rahulolevat klienti üle maailma

15

Mogo tegutseb kolmel eri mandril ja viieteistkümnes riigis

2 600

talendikat töötajat, kes aitavad meie missiooni ellu viia

Meie väärtused

Me oleme abivalmid, asjatundlikud, paindlikud ja põhjalikud 💚
Meist-Abivalmidus

Abivalmidus

Enim väärtustame häid suhteid, nii klientide, koostööpartnerite kui ka töötajate vahel. Oleme abivalmid, rõõmsameelsed, eelarvamustevabad ning jääme suhtluses alati rahulikuks ja viisakaks.

Meist-Asjatundlikkus

Asjatundlikkus

Meil töötavad asjatundlikud oma eriala spetsialistid. Tervitame iseseisvat mõtlemist ja julgust otsuseid vastu võtta. Läbi professionaalse suhtumise saab meie töö tehtud korrektselt ja klientide huve arvesse võttes. Koos tegutsedes saavutame ühiseid eesmärke. 

Meist-Paindlikkus

Paindlikkus

Meil suhtled inimestega, kes läbi empaatilisuse lähenevad igale olukorrale personaalselt ja kliendikeskselt. Otsime alati uusi võimalusi ja ei keskendu probleemidele, vaid lahenduste leidmisele. Paindlikkus aitab meil saavutada individuaalset lähenemist.

Meist-Põhjalikkus

Põhjalikkus

Krediidiandjana peame üheks olulisemaks põhiväärtuseks põhjalikkust. Oleme enda töös järjepidevad ja täpsed. Seeläbi teeme vastutustundlikke ja läbimõeldud otsuseid. Me ei karda detailirohkust, vaid täidame endale võetud ülesandeid kohusetundlikult. 

Eleving Group 🗺️

Primero Finance OÜ on osa rahvusvahelisest ettevõttest Eleving Group, mis asutati 2012. aastal. Eleving Group on tänaseks arenenud rahvusvaheliselt tugevaks tegijaks — aastatel 2020 ja 2021 tunnustas Financial Times Eleving Group'i kui ühte kõige kiiremini kasvavat ettevõtet Euroopas. Grupi juhtiva brändina tegutseb Mogo 15 riigis 3 mandril.
Meist-2

Meie partnerid

Me teeme koostööd enam kui 100 usaldusväärse sõiduki müügipartneriga üle Eesti.

Sõidukite müüjatele tähendab partnerlus meiega mitmeid hüvesid ning kindlat ja usaldusväärset finantspartnerit.

Hakka meie partneriks

TrustLine

Meie jaoks on austus, eetika ja vastavus põhimõtetele väga olulisel kohal. Usume, et tähtis osa usaldusliku kultuuri loomisel on julgus rääkida, kui märgatakse midagi kahtlast. See võimaldab tekkinud murekohtadega tegeleda. TrustLine on Mogo emaettevõtte Eleving Group’i rikkumistest teatamise süsteem. Mogo töötajad ja välised huvirühmad saavad selle kaudu edastada infot kahtluste, kogetud sündmuste või tunnistatud olukordade kohta - turvaliselt ja konfidentsiaalselt. TrustLine on üles ehitatud, loodud ja hallatud viisil, mis tagab täieliku konfidentsiaalsuse saadud info suhtes, välistades volitamata isikute ligipääsu sellele.  

Millal on alust teatada rikkumisest läbi TrustLine’i?

Julgustame teavitada igasugusest võimalikust rikkumisest, kui see puudutab: 

  • ärieetika ja -standardite rikkumist Mogo või Mogot esindavate kolmandate isikute poolt;
  • juhtimistavade, äritegevuse või käitumisega seotud Mogo poliitikate ja väärtuste rikkumist;
  • kahtlust küsitava raamatupidamise, sisekontrolli, auditi ja finantsaruandluse või tahtlike tegude suhtes, millega soovitakse saada ebaõiglaselt volitamata hüvesid, raha, vara või teenusi;
  • murekohti seoses Mogo-poolse inimõiguste rikkumistega või inimõiguste austamist rikkuva äritegevuse või käitumisega;
  • monopolivastaste või ausa kaubanduse, spionaaži või sabotaažiga seotud olulisi rikkumisi ja infoturbe rikkumisi. 

Kahtlusest teatamise puhul ei pea te teadma kõiki detaile või olema täielikult kindel olukorra tõesuses. Võite usaldada, et suhtume teie avaldustesse suure austuse, tõsiduse ja aususega. Tegutseme koheselt, kui olukord vajab seda. Teie avaldus võib olla soovi korral täielikult anonüümne.
  
Pöörame tähelepanu sellele, et TrustLine’i ei tohi kasutada klientidega seotud kaebuste lahendamiseks. Palun kasutage taoliste kaebuste jaoks Klienditeeninduse vorme.  .

Anonüümsus ja kättemaksukaitse 

Eleving Group ei tolereeri diskrimineerimist ega kättemakse isikute suhtes, kes on heas usus esitanud avalduse või osalenud uurimises. Selle tagamiseks kasutame me efektiivseid, konfidentsiaalseid ja turvalisi avalduse esitamise kanaleid, et pealekaebajaid kättemaksude eest kaitsta. Kui teile tundub, et teie suhtes on toime pandud kättemaks peale teiepoolset uurimises osalemist, peate meile sellest viivitamatult teada andma läbi TrustLine’i. Kõikide avaldustega tegeletakse ja neid uuritakse konfidentsiaalselt. 


 Lisainfoga tutvumiseks minge: Eleving Group’i Pealekaebaja poliitika

Teatage rikkumisest läbi TrustLine’i