liising

Kasutusrent vs kapitalirent: mis vahe on?

16.04.2024

Kasutusrent vs kapitalirent: mis vahe on?

Liisingut valima hakates tuleks endale kõigepealt selgeks teha, kumb liisingutüüp teie vajadustega paremini sobib – kas kapitalirent või kasutusrent.

Kapitalirent sobib siis, kui on soov pärast liisingu lõppemist saada auto omanikuks. Liisinguperioodi jooksul tuleb igakuiste maksetena tasuda liisinguandjale kogu sõiduki maksumus koos intressidega. Kui liisinguperiood lõpeb ja kõik maksed on korrektselt tasutud, kuulub auto omanikule.

Kasutusrent sobib siis, kui eesmärk pole saada pärast liisinguperioodi lõppemist auto omanikuks, vaid näiteks liisida järgmine auto. Kasutusrendi puhul ostab liisinguandja valitud auto ning annab selle teatud perioodiks sõitjale kasutada. Sõitja tasub igakuiseid liisingumakseid ning kui liisinguperiood lõpeb, võib masina tagastada. Lisaks sellele on võimalik auto ka jääkväärtusega välja osta.

Kasutusrent ja selle omadused

Kasutusrendi tingimused hõlmavad järgmist:

  • Rendiperiood on tavaliselt pikem kui üks aasta, kuid võib varieeruda sõltuvalt konkreetsest lepingust ja kasutatavast varast.
  • Rendiperioodil tasutakse fikseeritud summat regulaarsete igakuiste maksetena.
  • Sageli vastutab liisinguandja vara hooldamise ja remondi eest, mis võib olla kasutusrenti kasutavatele ettevõtetele oluline eelis, kuid sellega võib kaasneda ka läbisõidupiirang
  • Rendiperioodi lõppedes võib kasutusrendi saajal olla võimalus vara tagastada, seda osta või lepingut pikendada.

Kasutusrendi eeliseks on paindlikkus, kuid puudusteks võib pidada kõrgemaid kogukulusid võrreldes vara ostmisega ning piiratud omandiõigust. Enne kasutusrendi lepingu sõlmimist on oluline hoolikalt kaaluda ettevõtte vajadusi ja finantsolukorda.

Kapitalirent ja selle omadused

Kapitalirendi omadused hõlmavad järgmist:

  • Liisinguperioodi lõppedes on liisingusaajal võimalus osta liistud vara lõplikult endale, mis võimaldab ettevõttel või isikul saada vara omanikuks.
  • Kapitalirendi liisinguperioodi jooksul makstakse igakuiste maksetena liisinguandjale kogu sõiduki maksumus koos intressidega.
  • Liisingu saajal võib olla suurem vastutus vara hooldamise ja remondi eest võrreldes kasutusrendiga, kuid see võib sõltuda konkreetsest lepingust.

Kapitalirendi eeliseks on liisinguperioodi lõppedes vara omandamine. Lisaks saavad eraisikud autot kapitalirendi abil osta, kasutades näiteks Mogo teenust - see tähendab, et makse perioodi lõpuks saad sõiduki omanikuks.

Mis on kapitalirent koos jääkväärtusega?

Kapitalirent jääkväärtusega on finantstehing, kus liisinguperioodi lõppedes on liisingusaajal võimalus osta renditud vara lõplikult endale kindla jääkväärtuse eest. Tuleb aga arvestada, et kui oled valinud väiksemad osamaksed, jääb viimane liisingumakse suurem - seega tuleks eelnevalt hoolega läbi mõelda, kust liisingu lõppedes viimane suurem osamakse ressurss võtta.

Kapitalirent või kasutusrent – ​​mida valida?

Liisingu tüüpi valides tuleks eelkõige lähtuda sellest, kas soovid liisinguperioodi lõpus saada auto omanikuks või mitte - kasutusrendi puhul on sul võimalus auto tagasi osta, kapitalirendi puhul vormistatakse auto liisingu lõppedes ja peale kõikide kohustuste tasumist sinu nimele ümber. Oluline on kaaluda oma ettevõtte vajadusi, finantsolukorda ja pikaajalisi eesmärke enne lõpliku otsuse langetamist.