taotlemine

10 olulist mõistet laenulepingus, mida iga laenutaotleja peaks teadma

11.10.2022

10 olulist mõistet laenulepingus, mida iga laenutaotleja peaks teadma

Laenuterminoloogia võib olla väga segadusttekitav, eriti kui sa pole laenu taotlemisega varem kokku puutunud. Allpool on 10 levinumat laenuterminit, mis võivad sinu laenulepingus esineda ja nende tähendused, mida on oluline teada enne lepingu allkirjastamist. Need tingimused kehtivad nii füüsiliste isikute autokrediitide kui ka ärilaenude puhul.

  1. Annuiteetgraafik on laenu tagasimakse graafik, mille järgi igakuine laenumakse on ühesuguse suurusega. Graafiku alguses koosneb tagasimakse peamiselt intressist ja põhiosa on väiksem. Aja jooksul aga suurenevad laenu põhiosa maksed ja intressiosa väheneb.
  2. Intressimäär on oma olemuselt hind, mida laenutaotleja maksab raha laenuksvõtmise eest ja krediidiandja saab raha laenuandmise eest mingi eelnevalt kokkulepitud perioodi jooksul. See väljendub protsentuaalselt osana laenu tagasimaksesummast.
  3. Fikseeritud või muutuv intress. Fikseeritud intressiga laenu korral lepivad klient ja krediidiandja pikemaks ajaks kokku lõpliku intressi. Intressi fikseerimisega kaitseb laenuvõtja ennast võimaliku intressitõusu eest. Vaatamata intresside tõusule turul tema laenumakse kokkulepitud perioodi jooksul ei muutu. Muutuva intressiga laenu korral koosneb intress üldjuhul kahest komponendist: ajas muutuvast Euriborist ning krediidiandja ja kliendi vahel kokku lepitud fikseeritud marginaalist. Fikseeritud marginaal üldjuhul kogu laenu tagasimaksmise aja jooksul ei muutu. Euribor muutub tavapäraselt iga 6 või 12 kuu tagant.
  4. Krediidi kulukuse määr (lühendatult KKM) on laenu kogukulu aastase perioodi kohta, mis arvestab kõiki laenu väljastamisega kaasnevaid kulusid. Seda kuvatakse protsendina – mida madalam on protsent, seda soodsam on laen. Krediidi kulukuse määr aitab mõista, kuidas esmapilgul sarnasena tunduvad laenud üksteisest erinevad, aidates seeläbi sinul kui taotlejal teha paremaid laenuotsuseid. KKM-i näitamine krediidiandja kodulehel on kohustuslik.
  5. Krediidi kogukulu on kõigi laenusaaja poolt laenu tagasimaksmiseks ja krediidi kogukulu kandmiseks tehtavate maksete kogusumma, mis koosneb laenu põhiosa maksetest, intressimaksetest ja lepingutasust.
  6. Käendaja on isik, kes võtab endale kohustuse vastutada käendatava isiku võetud laenu eest. Käendus on käendaja antud tagatis, et laenuvõtja võlgu jäämise korral tasub võla käendaja.
  7. Laenu põhiosa on osa igakuisest laenumaksest. Teise poole moodustab intress. Põhiosa on raha, mille oled algselt nõus laenama. Intress on põhiosa laenamise kulu.
  8. Lepingutasu on summa, mida tuleb tasuda lepingu sõlmimise eest. Enamasti on see summa jagatud osamaksete vahel ära ehk laenusumma ei vähene lepingutasu arvelt. Sõltuvalt finantsasutusest võivad arvestusmeetodid aga mõneti erineda.
  9. Tagatis on vara või kolmanda osapoole kohustus, millega tagatise andja tagab oma kohustuse tagatise võtja ees. Tagatis on laenuandja kaitse laenuvõtja maksejõuetuse vastu ja seda saab kasutada laenu tasaarvestamiseks juhul, kui laenuvõtja ei maksa laenulepingu tingimuste kohaselt rahuldavalt põhiosa ja intressi.
  10. Viivis on võlausaldajale ettenähtud õiguskaitsevahend. Kui võlgnik viivitab oma rahalise kohustuse täitmisega, siis on võlausaldajal reeglina alati õigus nõuda lisaks põhivõlale viivise tasumist.
sales